Synthesis and biology of oligoethylene glycol linked naphthoxylosides.

Karin Thorsheim, Andrea Persson, Richard Johnsson, Johanna Löfgren, Katrin Mani, Ulf Ellervik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
258 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat