Synthesis and Characterization of a Family of POCOP Pincer Complexes with Nickel: Reactivity Towards CO2 and Phenylacetylene.

Klara Jonasson, Ola Wendt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

57 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and Characterization of a Family of POCOP Pincer Complexes with Nickel: Reactivity Towards CO2 and Phenylacetylene.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar