Synthesis and Structural Characterization of Two Tungsten(VI) Dioxo Complexes with N,O- and N,S-Coordinating Ligands

Anders Thapper, Christian Lorber, Olivier Balmes, Per H. Svensson, Richard Holm, Ebbe Nordlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)162-166
TidskriftInorganica Chimica Acta
Volym321
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oorganisk kemi

Citera det här