Synthesis, characterization and antimalarial activity of new chromium arene-quinoline half sandwich complexes.

Lotta Glans, Dale Taylor, Carmen de Kock, Peter J Smith, Matti Haukka, John R Moss, Ebbe Nordlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis, characterization and antimalarial activity of new chromium arene-quinoline half sandwich complexes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar