Synthesis of 1,5-anhydroxylitol and 1,5-anhydro-D-arabinitol 2,3,4-tris(phosphates)

Henk Regeling, Binne Zwanenburg, Gordon J.F. Chittenden, Nicola Rehnberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)187-190
Antal sidor4
TidskriftCarbohydrate Research
Volym244
Nummer1
DOI
StatusPublished - 1993 maj 21
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Short communication

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi

Citera det här