Synthesis of naphthoxylosides on solid support

Mårten Jacobsson, Ulf Ellervik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of naphthoxylosides on solid support”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar