Synthesis of Non-Natural Aromatic Amino Acids Derivatives Solvent-free reactions-Versatile building blocks-Galectin inhibitors

Erik Tullberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of Non-Natural Aromatic Amino Acids Derivatives Solvent-free reactions-Versatile building blocks-Galectin inhibitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar