Synthesizing multiple ecosystem service assessments for urban planning. A review of approaches, and recommendations

Chiara Cortinovis, Davide Geneletti, Katarina Hedlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesizing multiple ecosystem service assessments for urban planning. A review of approaches, and recommendations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap