Synthetic xylan-binding modules for mapping of pulp fibres and wood sections.

L Filonova, Lavinia Cicortas Gunnarsson, G Daniel, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat