Syria’s Leopard (Part 2): فهد سوريا الجزء ٢

Rafah Barhoum (översättare), Christa Salamandra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The Article is by Christa Salamandra and it's about the Nabil Maleh, Giant of Syrian Cinema.
Maleh's relationship with the Syrian authorities deteriorated after Fragments, which the director sees as the end of an era in his professional life. A pivotal incident occurred on his birthday in September 1981.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-8
Antal sidor8
TidskriftJadaliyya
StatusPublished - 2017 feb. 27

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Syria’s Leopard (Part 2): فهد سوريا الجزء ٢”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här