Systematic Framework to Assess Social Impacts of Sharing Platforms

Steven Curtis, Jagdeep Singh, Oksana Mont, Alexandra Kessler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Systematic Framework to Assess Social Impacts of Sharing Platforms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap