Systematic Framework to Assess Social Impacts of Sharing Platforms

Steven Curtis, Jagdeep Singh, Oksana Mont, Alexandra Kessler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat