Systematic review of risk prediction models for diabetes after bariatric surgery

R. Zhang, O. Borisenko, I. Telegina, J. Hargreaves, A. R. Ahmed, R. Sanchez Santos, C. Pring, P. Funch-Jensen, B. Dillemans, J. L. Hedenbro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

19 Citeringar (SciVal)
167 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Systematic review of risk prediction models for diabetes after bariatric surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap