Systematics, biodiversity and ecology of lichens

Ingvar Kärnefelt (redaktör), Mark R. D. Seaward (redaktör), Arne Thell (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Systematics, biodiversity and ecology of lichens”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap