Systemic Lupus Erythematosus Prevalence in Sweden in 2010: What Do National Registers Say?

Julia F. Simard, Christopher Sjowall, Lars Ronnblom, Andreas Jönsen, Elisabet Svenungsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Systemic Lupus Erythematosus Prevalence in Sweden in 2010: What Do National Registers Say?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap