Systemic opioid regimens for postoperative pain in neonates

Mari Kinoshita, Israel Junior Borges do Nascimento, Matteo Bruschettini, Lea Styrmisdóttir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Objectives: This is a protocol for a Cochrane Review (intervention). The objectives are as follows:. To determine the effects of different regimens of systemic opioid analgesics in neonates (term or preterm) undergoing surgery, on mortality, pain and major neurodevelopmental disability. These different regimens may include: different doses of the same opioid; different routes of administration of the same opioid; continuous infusion versus bolus administration; or 'as needed' administration versus 'as scheduled' administration.

Originalspråkengelska
ArtikelnummerCD015016
TidskriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volym2021
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2021 maj 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Systemic opioid regimens for postoperative pain in neonates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här