Systemic opioids versus other analgesics and sedatives for postoperative pain in neonates

Mari Kinoshita, Katarzyna S. Stempel, Israel Junior Borges do Nascimento, Matteo Bruschettini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Objectives: This is a protocol for a Cochrane Review (intervention). The objectives are as follows:. To determine the effects of systemic opioid analgesics in neonates (term or preterm) undergoing surgery, on mortality, pain and major neurodevelopmental disability, compared to placebo or no drug, non-pharmacological intervention, other opioids, or other analgesics or sedatives.

Originalspråkengelska
ArtikelnummerCD014876
TidskriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volym2021
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2021 maj 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Systemic opioids versus other analgesics and sedatives for postoperative pain in neonates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här