Tänk om det är precis tvärtom!?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Dominerande medicinsk forskning säger att kolesterolhalten i blodet är en potent riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Ju lägre kolesterol, desto bättre! brukar man säga. Parallellt med detta finns studier som hävdar att denna kolesterolhypotes är förknippad med många frågetecken. Den i Sverige mest kände kolesterolkritikern Uffe Ravnskov, har nyligen givit ut boken The Cholesterol Myths. Professor Bodil Jönsson vid Lunds Tekniska Högskola har läst boken och skriver här en essä om tankens infrastrukturer, vetenskapsteori och vår oförmåga att tänka i nya banor.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)8-12
TidskriftMedikament
Utgåva2
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här