Tång + Keramik + Textil

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

Sammanfattning

Projektet undersöker och problematiserar tångens roll genom dess uttryck och materialitet. Projektet utforskar mötet mellan uttryck och upplevelser av tången utifrån ingångar som lera, akvarell och textila sublimerings- och transfertekniker, samt genom inkomna svar på frågelistan LUF 260 ”Tång och alger på marina marknader” (Lunds universitets folklivsarkiv). Formundersökningarna tar in sågtång och blåstång som är skördad lokalt vid kusten i Malmö. Projekt har även tagit avstamp i materialet nori, ett tångbaserat material som ofta används till sushi, där materialexperimenten undersöker hur norins uttryck och fragilitet möter textila transfertekniker och screentryck.
Originalspråksvenska
Utgivningsformattredimensionellt objekt
StatusPublished - 2022 maj 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Konstnärlig forskning

  • Artefakt
  • Design
  • Utställning/tillställning

Citera det här