T-cell tolerance induced by repeated antigen stimulation: Selective loss of Foxp3(-) conventional CD4 T cells and induction of CD4 T-cell anergy.

Lena Eroukhmanoff, Cecilia Oderup, Fredrik Ivars

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”T-cell tolerance induced by repeated antigen stimulation: Selective loss of Foxp3(-) conventional CD4 T cells and induction of CD4 T-cell anergy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap