T cells, B cells, and PD-L1 expression in esophageal and gastric adenocarcinoma before and after neoadjuvant chemotherapy: relationship with histopathological response and survival

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”T cells, B cells, and PD-L1 expression in esophageal and gastric adenocarcinoma before and after neoadjuvant chemotherapy: relationship with histopathological response and survival”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap