T cells in Autoimmunity: studies on murine type II collagen-induced arthritis

Alexandre Corthay

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Kan immunförsvaret orsaka ledsjukdomar?

Ett väl fungerande immunsystem är en förutsättning för att kroppen ska kunna bekämpa diverse sjukdomar orsakade av t. ex. virus och bakterier. En grundläggande egenskap hos immunsystemet är dess förmåga att kunna skilja på vad som är kroppens egna celler och molekyler och vad som är främmande. Man tror att vissa sjukdomar, så kallade autoimmuna sjukdomar, beror på att immunförsvaret av misstag attackerar kroppens egna celler och vävnader som då förstörs. Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA), misstänks vara en sådan autoimmun sjukdom. RA drabbar cirka 1 % av västvärldens befolkning och är vanligare hos kvinnor än hos män. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, som leder till att ben och brosk bryts ner och så småningom att lederna deformeras. Orsaken till RA är fortfarande okänd, men man tror att sjukdomen beror på att immunförsvaret angriper lederna.

För att kunna studera hur immunsystemet kan orsaka en sjukdom, använder vi oss av djurmodeller för RA. En sådan modell är kollagen inducerad artrit (CIA) där vi framkallar artrit genom att injicera möss med kollagen typ II, ett protein som bara finns i brosk. I denna modell har vi studerat T celler, som är en viss typ vita blodkroppar. T cellernas huvudfunktion i immunförsvaret är att dirigera resten av immuncellerna och tala om när och var det är dags att angripa inkräktare.

I CIA modellen har vi kunnat visa att möss som saknar T celler på grund av en gendefekt, aldrig utvecklar artrit. Det tyder på att T celler och därmed immunsystemet spelar en huvudroll i artrit. När vi närmare undersökte rollen för T celler i CIA, visade det sig att vissa T celler kan specifikt känna igen typ II kollagen. Dessa T celler reagerar mot en liten del av kollagen som innehåller en socker molekyl. Våra resultat visar sammanfattningsvis att T cellerna i immunsystemet spelar en nyckelroll i artrit utvecklingen och vi har kunnat identifiera hur T cellerna känner igen brosk kollagenet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Immunologi
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2000 mar 10
Förlag
Tryckta ISBN91-628-4037-1
StatusPublished - 2000

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2000-03-10
Time: 13:00
Place: Rune Grubb Salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund, Sweden

External reviewer(s)

Name: Kollias, George
Title: Professor
Affiliation: Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Medical Inflammation Research (013212019)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”T cells in Autoimmunity: studies on murine type II collagen-induced arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här