Tackling the Double Injustice: How Citizens Evaluate Climate and Welfare Policies

Max Koch, Martin Fritz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tackling the Double Injustice: How Citizens Evaluate Climate and Welfare Policies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap