Tactical Driving Behavior With Different Levels of Automation

Katja Kircher, Annika Larsson, Jonas Andersson Hultgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tactical Driving Behavior With Different Levels of Automation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap