Tagging fast neutrons from an (241)Am/(9)Be source.

Julius Scherzinger, J R M Annand, G Davatz, Kevin Fissum, U Gendotti, R Hall-Wilton, E Håkansson, R Jebali, Kalliopi Kanaki, Magnus Lundin, Björn Nilsson, A Rosborge, Håkan Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Shielding, coincidence, and time-of-flight measurement techniques are employed to tag fast neutrons emitted from an (241)Am/(9)Be source resulting in a continuous polychromatic energy-tagged beam of neutrons with energies up to 7MeV. The measured energy structure of the beam agrees qualitatively with both previous measurements and theoretical calculations.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)74-79
TidskriftApplied Radiation and Isotopes
Volym98
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tagging fast neutrons from an (241)Am/(9)Be source.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här