Tailor-Made Electrospun Culture Scaffolds Control Human Neural Progenitor Cell Behavior: Studies on Cellular Migration and Phenotypic Differentiation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-21
TidskriftJournal of Biomaterials and Nanobiotechnology
Volym8
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här