Tailoring of the longitudinal phase space for improved Free-Electron Laser performance

Saeid Pirani, Francesca Curbis, Mihai Pop, Sverker Werin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tailoring of the longitudinal phase space for improved Free-Electron Laser performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap