Tailoring the self-assembly, interfacial properties and rheological behaviour of sugar-based surfactants

Johan Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

379 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tailoring the self-assembly, interfacial properties and rheological behaviour of sugar-based surfactants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering