Tailoring the self-assembly, interfacial properties and rheological behaviour of sugar-based surfactants

Johan Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

368 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat