Taking off from Natural Resources? Fiscal dependence in Andean and Nordic countries, 1850s-1930s

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnanPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Taking off from Natural Resources? Fiscal dependence in Andean and Nordic countries, 1850s-1930s”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi