Taking science by surprise: The knowledge politics of the IPCC Special Report on 1.5 degrees

Jasmine E. Livingston, Markku Rummukainen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Taking science by surprise: The knowledge politics of the IPCC Special Report on 1.5 degrees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap