Tales of Ambivalence. Stories of Acceptance and Rejection among Swedish Expatriates in Poland

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

80 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Abstract is not available
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2001

Publikationsserier

NamnCFE Working Paper Series ; 16
ISSN (tryckt)1403-6754

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tales of Ambivalence. Stories of Acceptance and Rejection among Swedish Expatriates in Poland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här