Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Targeting elevated heme levels to treat a mouse model for Diamond-Blackfan Anemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap