Targeting proteins to secretory lysosomes of natural killer cells as a principle for immunoregulation.

Markus Hansson, Sofia Jönsson, Ann-Maj Persson, Jero Calafat, Hans Tapper, Inge Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Targeting proteins to secretory lysosomes of natural killer cells as a principle for immunoregulation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap