Tarmens mikrobiota inverkar på hälsa och sjukdom - Kostintag och genetiska faktorer styr bakterieflorans sammansättning. The intestinal microbiota affects health and disease. Dietary intake and genetic factors control the composition of the bacterial flora

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym112
StatusPublished - 2015 apr. 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Citera det här