Tarot: New age i bild och berättelse

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Tarot är ett exempel på new age i praktiken. Tarotkorten har dock anor långt ned i den medeltida världen. Författaren återkommer till att new age erbjuder alternativ: kritik mot rationalitet, modernitet och ekonomisk utveckling. "Deltagarna är generellt sett skeptiska till det etablerade i samhället: medicinskt, politiskt och vetenskapligt. De vill bortse från det institutionella och betona det individuella." Någon förvirrad oro som ofta tillskrivs den postmoderna människan har författaren inte funnit hos new age-representanterna. Gudmundsson hävdar att new age gör något med utövarna, att engagemanget bidrar till handling. Genom dessa utövares berättelser visas upptäckarglädje, nyfikenhet att gå vidare och att lära mer om sig själva och "om världens konsistens". Tarot - new age i bild och berättelse undersöker i god etnologisk tradition vad new age egentligen är, vad det innehåller och förmedlar genom att studera praktiken och retoriken. Men också hur deltagarna handlar och resonerar kring sitt engagemang. De små detaljerna lyfts fram med utgångspunkt i tarotkorten: föremålen, ritualerna och berättandet.
Bidragets titel på inmatningsspråkTarot: Illustration and narrating in New Age
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 okt 12
Förlag
Tryckta ISBN91-7203-415-7
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2001-10-12
Time: 10:15
Place: Carolinasalen

External reviewer(s)

Name: Drakos, Georg
Title: PhD
Affiliation: Stockholm University

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tarot: New age i bild och berättelse”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här