Teacher interventions and student strategies for circular motion problems: A matrix representation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Teacher interventions and student strategies for circular motion problems: A matrix representation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap