Teachers’ descriptions of classroom communication after an SLP-led in-service training

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Teachers’ descriptions of classroom communication after an SLP-led in-service training”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap