Teachers' Voice Use in Teaching Environments: A Field Study Using Ambulatory Phonation Monitor.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

353 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This case-control designed field study examines the vocal behavior in teachers with self-estimated voice problems (VP) and their age- and school-matched voice healthy (VH) colleagues. It was hypothesized that teachers with and teachers without VP use their voices differently regarding fundamental frequency, sound pressure level (SPL), and in relation to the background noise.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)841.e5
TidskriftJournal of Voice
Volym28
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Teachers' Voice Use in Teaching Environments: A Field Study Using Ambulatory Phonation Monitor.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här