Teaching Heterodox Economic Magazine: Collection of Stories. Classroom and Real-World Engagement

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Teaching Heterodox Economic Magazine: Collection of Stories. Classroom and Real-World Engagement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance