Technical feasibility of advanced driver assistance systems (ADAS) for road traffic safety.

Meng Lu, Kees Wevers, Rob Van Der Heijden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

101 Citeringar (SciVal)
2116 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Technical feasibility of advanced driver assistance systems (ADAS) for road traffic safety.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap