Technological leapfrogging - a strategic pathway to modernisation of the Chinese iron and steel industry?

Thomas B Johansson, Ugo Farinelli, Yong Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)18-26
TidskriftEnergy for Sustainable Development
Volym8
Nummer2
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här