Technology adoption in small-scale agriculture : The case of Cameroon and Ghana

Yengoh Genesis Tambang, Ato Frederick Armah, Mats GE Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)111-131
TidskriftScience, Technology & Innovation Studies
Volym5
Utgåva2
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Citera det här