Telephone contact with patients in the year after a suicide attempt: does it affect treatment attendance and outcome? A randomised controlled study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

80 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Telephone contact with patients in the year after a suicide attempt: does it affect treatment attendance and outcome? A randomised controlled study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap