Telocytes, communicators in healthy stroma and relation to inflammation and fibrosis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)615-618
Antal sidor4
TidskriftJoint Bone Spine
Volym83
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2016 dec. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här