Telomeres in ecology and evolution: Hypotheses and connections between telomere length, infections and life history trade-offs

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

240 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Telomeres in ecology and evolution: Hypotheses and connections between telomere length, infections and life history trade-offs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi