Telomeric associations correlate with telomere length reduction and clonal chromosome aberrations in giant cell tumor of bone.

Samuel Gebre-Medhin, Karin Broberg Palmgren, Tord Jonson, Ludmila Gorunova, Fredrik Vult von Steyern, O Brosjö, Yuesheng Jin, Margareta Gisselsson Dahlén, Ioannis Panagopoulos, Nils Mandahl, Fredrik Mertens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Telomeric associations correlate with telomere length reduction and clonal chromosome aberrations in giant cell tumor of bone.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap