Tema bokhistoria i Lychnos. Årsskrift för idé- och lärdomshistoria

Kristina Lundblad (redaktör), Henrik Horstbøll (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

424 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Teknikerna att skriva och trycka eller med hjälp av andra grafiska metoder reproducera den mänskliga hjärnans produkter har och har haft en på alla plan genomgripande inverkan på hur samhället och kulturen formats och utvecklats. Att i idéhistorikernas årsbok erbjudas att göra ett temanummer om bokhistoria upplevde vi därför som speciellt roligt och utmanande. Här hade vi en arena där ljuset traditionellt sett riktats mot idéer, mot de abstraktioner vilka dagens forskare huvudsakligen har kännedom om genom den grafiska kommunikationens produkter, produkter som man dock alltför sällan beaktat som informationsbärare i sig. Boken, tidningen, blanketten, affischen och alla andra typer av dokument är betydelseskapande artefakter. Utan dem hade inga idéer kunnat spridas, men deras värde ligger inte endast i den förmedlande aspekten utan i högsta grad också i den mening deras form genererat, både i samspel med text- eller bildinnehållet och i egen rätt. Bokhistoria undersöker och diskuterar detta samspel och blir därigenom en mötesplats för många vetenskapliga intressen. När de i vidaste mening textbaserade filosofiska, historiska och litterära intressena konfronteras med grafiska och bibliografiska problemställningar kommer den materiella kontexten för transmission av texter, bilder och ljud i fokus.
Originalspråksvenska
FörlagLärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet
StatusPublished - 2010

Publikationsserier

NamnLychnos
ISSN (tryckt)0076-1648

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier

Citera det här