Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood

Bidragets översatta titel : Temperamentets inverkan på risktagande under barndomen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1883 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Min avhandling handlar om hur barns medfödda temperamentsegenskaper påverkar deras risktagande. Temperamentsegenskaper antas avspegla aktiviteten i biologiskt nedärvda motivationssystem. Aktiviteten i dessa avgör hur snabbt, hur starkt och hur länge vi kommer att reagera i olika situationer. I vår första studie ville vi studera psykometriska egenskaper hos det frågeformulär vi avsåg att använda i studie 2 och 3; the Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ; Simonds & Rothbart, 2004), från Rothbart’s temperamentsteori. Inför studie 2 var vår huvudhypotes att barns temperamentsegenskaper påverkar deras risktagandetendenser, och att det framförallt är kombinationen av de olika egenskaperna som är avgörande. Inför studie 3 antog vi att barnens vilja att ta risker, och deras svarshastighet vid beslutsfattandet, skulle påverkas av möjliga vinster och förluster. Vi antog att sambandet skulle påverkas av storleken på vinsten och förlusten samt att sambandet skulle modereras av deras temperamentsegenskaper. Våra resultat visar att en kombinerad aktivitet av de olika motivationssystemen är avgörande för risk-tagande hos barn, samt att förmågan att reglera denna aktivitet är viktig för att kunna hämma risk-tagandeimpulser. Vidare visar våra resultat att kontextuella faktorer i hög grad inverkar på barns beslutsfattande i situationer av risk, och att temperaments egenskaper inverkar i stor utsträckning på denna process.
Bidragets översatta titel Temperamentets inverkan på risktagande under barndomen
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för psykologi
Handledare
  • Bengtsson, Hans, handledare
  • Johansson, Mikael, handledare
Tilldelningsdatum2017 feb. 16
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-094-7
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-095-4
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-02-16
Time: 13:00
Place: Auditorium, Stora Algatan 4, Lund
External reviewer(s)
Name: Brocki, Karin
Title: Associate professor
Affiliation: Uppsala university
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • Temperament
  • Risktagande
  • Beslutsfattande
  • Barndomen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Temperamentets inverkan på risktagande under barndomen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här