Temperature-Dependent Intensity Modulated Two-Photon Excited Fluorescence Microscopy for High Resolution Mapping of Charge Carrier Dynamics

Qi Shi, Pushpendra Kumar, Tönu Pullerits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temperature-Dependent Intensity Modulated Two-Photon Excited Fluorescence Microscopy for High Resolution Mapping of Charge Carrier Dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science